Beschrijving

Wat is THESEAS.BE ?

Theseas is in het Grieks de naam voor Theseus, de held uit de Griekse mythologie die er met de hulp van Ariadne in geslaagd is zijn weg te vinden uit het labyrint. Naar analogie biedt THESEAS.BE een werktuig dat de gebruikers kan leiden door het doolhof van de geestelijke gezondheidszorg en aanverwante sectoren, naar de voor hen meest aangewezen hulpverlening.

Voor informatie op maat, geniet persoonlijk contact de voorkeur. Dit kan door contact op te nemen ofwel met de dienst InfoGGZ, ofwel met andere gespecialiseerde diensten, ofwel met de instellingen die het resultaat zijn van de opzoeking. THESEAS.BE biedt daarbij een uitvoerige opsomming van de hulpverleningsstructuren met adres- en eventuele achtergrondgegevens (opname in de databank is gratis).
Zoeken in de gegevensbank
Er kan gezocht worden, vertrekkende van verschillende zoekcriteria :
1. regio
2. type hulpverlening
3. taal
4. leeftijdsgroep
5. psychische problematiek
6. therapieën en activiteiten

Deze criteria, met daarachter telkens een lijst met termen, werden opgesteld op basis van 20 jaar ervaring binnen de sector en in overleg met hulpverleners en patiëntenverenigingen.

Er werd gepoogd de termen zo dicht mogelijk te laten aanleunen bij zowel het vakjargon van de hulpverlener als het taalgebruik van de man in de straat, waarbij synoniemen en verklaringen als hulp kunnen worden aangewend.

In het geval van 'eenvoudig zoeken' is de keuze van een geografische regio verplicht, evenals de keuze van één ander criterium. Het 'geavanceerd zoeken' zal binnenkort de mogelijkheid bieden te werken met meer dan twee zoekcriteria.

Auteur van het project

De Julie Renson Stichting is een Instelling van Openbaar Nut en werd opgericht in 1957 om bij te dragen aan de verbetering van de hulpverlening aan personen met psychische problemen en hun entourage.

Na jaren telefonisch en schriftelijk te hebben geantwoord op vragen van hulpverleners en het publiek in het algemeen, werd de informatiesnelweg ingeslagen om de gebruikers een directe toegang te verlenen tot onze gegevens.

Zo ontstond er een eerste versie voor professionelen uit de sector en beschikbaar via abonnement : THESEAS Pro. Vervolgens zag het zoeksysteem THESEAS.BE het daglicht, bestemd voor elke geïnteresseerde. Ten einde zo goed mogelijk te voldoen aan de verwachtingen van de toekomstige gebruikers werd een begeleidingsgroep opgericht, voor de uitwerking en oppuntstelling van het project.

Mettertijd zal het aanbod van THESEAS.BE danig uitbreiden en zullen de gegevens steeds verder aangevuld worden. Een overzicht van nuttige adressen, relevante linken naar andere websites, een overzicht van de verklaringen van de gebruikte terminologie, enz zullen dan in de toekomst beschikbaar zijn.