Samenwerking

Partnership

THESEAS.BE is het resultaat van een partnership met verschillende actoren, representatief voor de sector van de geestelijke gezondheidszorg. Een groot aantal geïnteresseerde verenigingen gaf gevolg aan de oproep voor medewerking aan het project. Voor de werkbaarheid diende echter het aantal beperkt te worden, waardoor enkel die verenigingen werden weerhouden die als vertegenwoordigers van het domein konden worden aangeduid. Er diende daarenboven ook rekening te worden gehouden met het taalevenwicht.

Ontwikkeling van de website

De verenigingen, ondergebracht in de Begeleidingsgroep van het Project, hebben actief deelgenomen aan de verschillende fasen van de uitwerking van het project. Het is dankzij de samenwerking tussen deze partners en het team van de Julie Renson Stichting, belast met de ontwikkeling van THESEAS.BE, dat een zoeksysteem binnen de geestelijke gezondheidszorg kon ontworpen worden.

Het systeem werd ontwikkeld om zo goed mogelijk te antwoorden op elke vraag van wie dan ook, eveneens voor wie de sector niet kent, en die op eender welke manier geconfronteerd wordt met een psychisch probleem.

Partners

Hieronder volgt een alfabetische lijst van de partners van het project :

CEDS - Centre d'Etudes et de Documentation Sociales
Federatie Vlaamse Simileskringen
Fédération des Associations Francophones Similes
Interprovinciaal coördinator elektronische sociale kaart
Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale
Ligue des Usagers des Services de Santé Mentale (LUSS)
Institut Wallon pour la Santé Mentale
Passifou
Plate-forme de concertation en Santé Mentale de Bruxelles-Capitale
Plate-forme de concertation psychiatrique de la province de Luxembourg
Together Belgique
Trefpunt Zelfhulp
Uilenspiegel
VVGG - Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid