Gegevensbank

Regio
De gegevensbank omvat heel België en kan worden geraadpleegd op het niveau van de drie gewesten, provincies of gemeenten (naam of postcode).

Type hulpverlening
Overzicht van allerhande structuren (diensten, centra, instellingen) die concrete hulpverlening aanbieden binnen het domein van geestelijke gezondheid of welzijn. Het gaat om psychiatrische ziekenhuizen, zelfhulpgroepen, therapeutische gemeenschappen, vluchthuizen, dagactiviteitencentra, … De inhoud van de lijst zal worden aangepast en verrijkt naarmate er zich veranderingen voordoen in de praktijk. Een verklaring van de terminologie is voorhanden. Natuurlijk is het steeds mogelijk een beroep te doen op de Dienst InfoGGZ of een vereniging uit de begeleidingsgroep.

Taal
Overzicht van de talen die worden gehanteerd in de hulpverlening. Het Nederlands en/of het Frans zijn de uitgangstalen, de andere talen zijn in de meeste gevallen aanvullingen.

Leeftijdsgroep
Overzicht van de doelgroepen, onderverdeeld volgens leeftijdsgroepen, die worden opgevangen door de gezochte hulpverleningsstructuren

Psychische problematiek
Overzicht van allerhande psychiatrische stoornissen, psychosociale problematieken en syndromen. Deze uitgebreide lijst heeft nochtans niet de pretentie de ultieme referentie te zijn in de sector. De inhoud van de lijst zal worden aangepast en verrijkt naarmate er zich veranderingen voordoen in de praktijk. Een verklaring van de terminologie is voorhanden. Natuurlijk is het steeds mogelijk een beroep te doen op de Dienst InfoGGZ of een vereniging uit de begeleidingsgroep.

Therapieën en activiteiten
Overzicht van de aangeboden hulpverlening (begeleiding, behandeling, soorten therapieën, activiteiten).
De inhoud van de lijst zal worden aangepast en verrijkt naarmate er zich veranderingen voordoen in de praktijk. Een verklaring van de termen zal op termijn beschikbaar worden.
Natuurlijk is het steeds mogelijk een beroep te doen op de Dienst InfoGGZ of een vereniging uit de begeleidingsgroep.